Arno Kramer

Galerie Rob de Vries, Koolsteeg 2a, Haarlem. T/m 28 jan. Do t/m zo 13-17u. Prijzen 900 tot 6000 gulden.

Net als Egberts is Arno Kramer (1945) een echte tekenaar, al maakt ook hij sculpturen en schilderijen. Kramer gaf daarnaast enkele dichtbundels uit en schrijft kunstkritieken voor de Twentsche Courant. Over tekenen schreef hij eens: 'Meestal is een tekening een bekentenis'. Maar Kramer beweert ook dat een kunstwerk, net als de taal, dikwijls tekort schiet in het overdragen van gevoelens. Inderdaad is het kenmerk van Kramers recente tekeningen eerder het aanduiden dan het benoemen. In de huidige expositie bij Rob de Vries in Haarlem overheerst de tastende lijn - Kramers manier van tekenen zou je essayistisch kunnen noemen - die een zekere mate van onbestemheid ademt. Dat komt het duidelijkst naar voren op een vel dat uit een schetsblok van een Renaissance-kunstenaar gesneden zou kunnen zijn: we zien een baby of putto, op klassieke wijze met bolle contouren aangeduid maar niet afgemaakt, terwijl in een andere hoek een stuk getekend vlechtwerk opduikt naast enkele opzetjes van kleuren.

Toch keren een paar elementen op deze kleine expositie telkens terug: een meisjesjurk met korte pofmouwtjes, een s-vormig bronzen hekje en een net van geknoopte draden. Die verschijnen afzonderlijk maar ook in combinatie met elkaar. Bijvoorbeeld een tekeningetje van de jurk, met ervóor aan de wand bevestigd een kleine versie van het hekje. Samen wekken ze de indruk van een vrouw die op een balkon staat - Diva heet het werkje dan ook. Het net komt op een andere tekening terug in de vorm van met elkaar verbonden coördinaten als op een landkaart, en verderop gaat het contour van een hoofd schuil achter een oranje web. Op de expositie is een multiple te koop die de diverse genres die Kramer beoefent, met elkaar verbindt: de doos bevat een dichtbundel (Herinnerd verblijf) en een tekening naar keuze.

    • Renée Steenbergen