Arbeidsvoorwaarden onder druk; Shell zet mes in verliesgevende tankervloot

ROTTERDAM, 12 JAN. Shell wil zijn met verlies draaiende internationale tankervloot (65 schepen) ingrijpend reorganiseren. De personeelskosten liggen volgens Shell 40 procent hoger dan bij concurrerende tankerrederijen. Ook de arbeidsvoorwaarden van Nederlandse opvarenden staan onder druk.

Behalve op kosten voor nieuw personeel wil Shell ook de efficiëncy bij onderhoud verbeteren en heronderhandelen over verzekeringscontracten.

De plannen hebben ook gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van de 260 Nederlandse opvarenden van de 15 schepen van Shell Tankers BV, de Nederlandse dochtermaatschappij. De huidige Nederlandse zeelieden zullen volgens Shell netto niet minder gaan verdienen. De voorstellen voor de nieuwe CAO die nu bij de vakbond voor zeevarenden FWZ zijn ingediend, betreffen volgens de oliemaatschappij alleen toekomstig personeel. Shell wil voor de huidige oudere werknemers een regeling treffen waarbij hun salaris tot aan hun pensionering tot 100 procent netto wordt aangevuld. Voor jongere werknemers komt er een afbouwregeling van respectievelijk 2, 3 en 5 jaar.

De Shell-woordvoerder ontkent ten stelligste dat is gedreigd met het onder goedkope vlag brengen de tien schepen die nog in Nederland zijn geregistreerd indien de vakbond de reorganisatie zou afwijzen. “Daar is geen sprake van. De onderhandelingen moeten nog beginnen en wij zullen er alles aan doen om de gevolgen voor het personeel zo veel mogelijk te beperken. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde en de volledige werkgelegenheid garanderen we”, aldus de woordvoerder.

De totale tankervloot van Shell wordt beheerd door Shell International Trading and Shipping Company (Stasco) in Londen. Stasco heeft per 1 januari van dit jaar een nieuwe maatschappij opgericht, Shell International Manning Services (Sins) in Singapore, die de belangen van de werknemers van de internationale tankvloot zal behartigen. Het gaat om 1.150 werknemers van Europese vloten, onder wie de 260 Nederlanders, en 835 man die in het Verre Oosten op Shell-schepen varen.

Voorzitter E. Sarton van de FWZ beschouwt de voorstellen van Shell als een “dictaat”. “Ze mogen zich dan wel sterk maken voor de werkgelegenheid, in feite worden werknemers gedwongen om te zien naar een andere baan. Allerlei arbeidsomstandigheden zoals overwerktoeslagen, dertiende maand en dergelijke komen op de tocht te staan. Ik denk dat onze leden de voorstellen niet zullen accepteren.”

Sarton spreekt van een “trieste zaak, die wellicht het einde zal betekenen van Nederlandse bezetting van de Shell-tankervloot”.

Shell zegt bij zijn voorstellen rekening te hebben gehouden met de steunmaatregelen die minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) onlangs heeft afgekondigd om de concurrentiepositie van de Nederlandse koopvaardijvloot te versterken. Het gaat in grote lijnen om een gunstiger belastingklimaat, door niet de winst, maar de goederenstroom te belasten en om loonkostensubsidie. “Dat laatste hebben we verdisconteerd in de voorstellen. Wat het eerste betreft: Stasco maakt geen winst”, zegt de Shell-woordvoerder.