Zhij, haam en zaan

In NRC Handelsblad van 23 december stelt Milly van den Eijnde voor om 'xij', 'haam' en 'heur' te gebruiken in plaats van 'hij/zij', 'hem/haar' en 'zijn/haar'. Met haar argumentatie waarom dat nodig is ben ik het eens, met de door haar voorgestelde woorden niet. Beter voldoen mijns inziens: 'zhij', 'haam' en 'zaan' ('zhij' uit te spreken als 'zjij'). Deze drie neologismen zijn namelijk alle drie volgens vrijwel dezelfde regelsamengesteld, ze zijn herleidbaar tot wat ze vervangen (om beide redenen voldoen 'xij' en 'heur' niet) en ze leveren geen verwarring op bijbestaande teksten (ook daarom voldoet 'heur' niet). Bovendien gebruik ik 'zhij', 'haam' en 'zaan' al meer dan een jaar. Nu kunnen wij dan eindelijk zeggen: 'Zorg dat zhij haam zaan Zaanse sjoelbak geeft'.

    • Martin Spanjaard