Waterschommel haalt energie uit deinende zee

Vandaag presenteert het in Purmerend gevestigde onderzoeksbureau Teamwork Techniek een nieuw concept golfslaggenerator. De 'Archimedes Water Schommel' maakt gebruik van het drukverschil dat in een deinende zee ontstaat tussen een golftop en een golfdal. De generator bestaat uit een aantal onder water drijvende luchtkamers, die zich op enkele tientallen meters van elkaar bevinden en die door een luchtleiding met elkaar verbonden zijn. Verticaal bewegende zuigers in de luchtkamers verplaatsen de lucht in de luchtleiding van het 'hogedrukgebied' naar het 'lagedrukgebied'.

Het verdwijnen van de lucht uit de leegstromende drijver gaat ten koste van het drijvend vermogen, waardoor de 1000 ton wegende drijver zal zinken. Aan de andere kant van de 'schommel' duwt de lucht de drijver omhoog. De ophanging van de drijvers is zodanig dat deze tijdens elke op- en neergaande beweging een omwenteling maken. Dankzij het grote gewicht fungeren de drijvers als vliegwielen, waaraan een generator energie kan onttrekken. Bij een golfhoogte van 4 meter zou elke drijver netto 2,7 MW elektriciteit kunnen opleveren.

Doordat de Archimedes Water Schommel geheel onder water drijft, en zo geen hinder van storm ondervindt, kan de constructie lichter uitvallen dan elders ontwikkelde golfslaggeneratoren die aan de oppervlakte van de zee drijven. Het Energiecentrum Nederland ECN heeft met behulp van computersimulaties berekend dat het concept technisch haalbaar is. Teamwork Techniek werkt nu aan een schaalmodel van 1 op 20 met een vermogen van 60 W, dat in een latere fase opgeschaald zal worden naar een testmodel van 8 MW.

De verwachting is dat de kostprijs van de opgewekte elektriciteit hooguit 15 cent per kWh zal zijn. Dat zou betekenen dat door de stijgende brandstofkosten de generator rond 2015 kan concurreren met conventionele centrales. Als toekomstige bouwlokatie lijkt vooral de zee bij Portugal interessant, omdat dit land vrijwel geen eigen energiebronnen bezit. Bovendien zou het golfregime een van de gunstigste van Europa zijn.

    • Rijkert Knoppers