Voor Christus

'Omstreeks 21 tot 25 miljoen jaar voor Christus' Deze merkwaardige en onhandige tijdsaanduiding stond te lezen in een korte bijdrage over de continent-splitsing dia aan de Rode Zee ten grondslag ligt, in W&O van 30 november.

In de wetenschap dat enerzijds een miljoen jaar in de geschiedenis van de Aarde een relatief korte tijdspanne is, en anderzijds dat absolute dateringen een marge kennen die eveneens in de miljoenen jaren beloopt, geeft men in de geologie er de voorkeur aan de bijna tweeduizend jaar tussen het begin van onze jaartelling en het heden buiten beschouwing te laten

    • Roger Grund