Vakbonden ruziën over sociaal plan van ING

ROTTERDAM, 11 JAN. Tussen de vakbonden in het bankbedrijf is ruzie uitgebroken over het sociaal plan dat de FNV Dienstenbond met ING Groep heeft afgesproken. De collega-vakbonden verwijten de FNV-bond te zijn gezwicht voor de eis van ING dat gedwongen ontslagen niet uitgesloten mogen worden.

In het voorlopig akkoord, waarover de FNV-leden zich nog moeten buigen, wordt een jaar naar een passende baan gezocht voor ING-personeel dat overtollig wordt. Voor ouder personeel geldt een langere termijn. Hierbij wordt zowel binnen als buiten het bedrijf naar ander werk gezocht. Als voor de overtollige werknemer na twaalf maanden geen ander werk is gevonden, volgt ontslag.

De vier overige bonden in het bankbedrijf (de Unie, Dienstenbond CNV, BBV en VHP) zijn teleurgesteld dat de FNV Dienstenbond hiermee akkoord is gegaan. Bovendien vinden ze dat de FNV-onderhandelaars in ruil voor deze toezegging op andere punten meer had moeten binnenslepen. “Het feit dat de FNV (..) heeft toegegeven op het uitgangspunt, heeft niet tot een verbetering geleid van het niveau van de verdere afspraken. Sterker nog, voor wat betreft de mobiliteitsclausule is er zelfs een verslechtering”, zo schrijven de vier vakbonden in een gezamenlijke brief aan hun kaderleden bij ING Groep.

Bij de FNV Dienstenbond wijst men alle kritiek van de hand. “We hebben een alleszins bevredigend voorlopig resultaat bereikt”, zegt FNV-bestuurder M. Slotboom. “We hebben voor een periode van vijf jaar collectief ontslag uitgesloten, voor individueel ontslag is een extra sluis ingebouwd.”

Het sociaal plan bij ING zal lopen tot januari 2000. Alle reorganisaties die tot die tijd plaatshebben vallen onder het plan. Bij ING Groep werken circa 30.000 mensen.