Teugelloze theologie (1)

Bij de provocerende kruistocht tegen het 'onwetenschappelijk' karakter van de theologie door Herman Philipse (NRC Handelsblad, 4 januari), kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. Eeuwenlang was de theologie de leidende faculteit aan de universiteiten en de filosofie niets anders dan haar dienstmeid (ancilla theologiae). Geloof gaat voor rede en vaak is dat nog zo. Toen de empirische wetenschappen steeds meer feiten opleverden die strijdig bleken te zijn met de inzichten uit de theologie, ontstond de leer van de dubbele waarheid. Geloofswaarheid en empirische bevindingen kunnen naast elkaar bestaan; een standpunt dat blijkbaar door velen ook vandaag de dag wordt aangehangen. Hoeveel goed opgeleide academici gaan er niet naar de kerk, doen aan Zen of zijn lid van de Soefi-beweging? In een land waar VVD-leider Bolkestein de christelijke normen en waarden ter navolging aanbeveelt, en de evolutieleer van Darwin niet centraal schriftelijk hoeft te worden getoetst teneinde de creationisten niet te ergeren, zal minister Ritzen het wel uit zijn hoofd laten de theologie-opleidingen geen geld meer te geven. Philipse's pleidooi is mooi, maar zal geen cent opleveren. Don Quichotte strekt nog steeds tot voorbeeld.

    • W. van Hoorn