Tegelloze theologie (2)

Herman Philipse schreef: “Er is geen duidelijk criterium te bedenken voor de vraag, wanneer de rede en wanneer de bijbel moet prevaleren, want zo'n criterium is per definitie circulair.” Maar de rede is bij juist gebruik niet alleen gericht op ontkenning en ontmaskering, doch ook op evaluatie. Dat de uiteenlopende teksten van de bijbel op voorhand steeds met dezelfde uitkomst zouden moeten worden geëvalueerd, strijdt tegen de rede. Er is zo een werkelijke middenweg mogelijk tussen fundamentalisme en ongeloof in plaats van eten van deze twee walletjes. 'Bijbel òf rede' getuigt van een vooroordeel. Ditzelfde vooroordeel vinden we in 'alleen puur historische interpretatie kan wetenschappelijk zijn'. Het is gelegen in de gelijkstelling tussen 'historisch' en 'cultuurhistorisch'. Maar de theologische apologetiek is een discipline die erop gericht is met argumenten aan te tonen, dat een aantal buitenissige relazen op waarheid moet berusten. Door eigen ongeloof ging deze als wetenschappelijke school opererende discipline verloren, niet door de slechtheid van argumenten.

    • J.M.M. Thurlings