Studieopdracht voor Haskoning

Het ingenieurs- en architectenbureau Haskoning te Nijmegen heeft een studieopdracht verworven van 3 miljoen dollar om een ontwikkelingsplan voor de Golf van Khambhat in India te maken. Het plan behelst de bouw van een afsluitdam in orde van grootte vergelijkbaar met de Oosterscheldedam. De studie zal ongeveer een jaar duren.