Spieker

In 'Met de grond gelijk' van Peter Yvon de Vries (NRC Handelsblad, 5 januari) komt spieker in vele vormen voor, zoals spieker, spycker, spijker, spycher, afgeleid van spicarium. Ter verduidelijking van de betekenis van spieker had hij kunnen verwijzen naar het Duitse Speicher, via spicher (mhd), spinhari (ahd) ook afgeleid van spicarium. In tegenstelling van spieker wordt Speicher nog steeds gebruikt in de betekenis van middel voor het opslaan van zaken in de ruimste zin, o.a. graan, water, warmte, elektrische energie (accu), computerbestanden, maar ook in de betekenis van zolder als opslagruimte.

    • Ir. T. Komor