SER adviseert aantal leden te verminderen

DEN HAAG, 11 JAN. De Sociaal-Economische Raad (SER) wil het aantal leden verminderen van 45 naar 33. Werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen (zogeheten Kroonleden) krijgen dan ieder elf vertegenwoordigers.

Dat heeft de SER vandaag geadviseerd aan minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid). De SER brengt eens per twee jaar advies uit over de eigen samenstelling aan de minister van sociale zaken. Op 1 april wordt de nieuwe raad benoemd - waarbij de huidige SER-voorzitter Quené opstapt.

De SER is het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet op sociaal-economisch terrein. De Tweede Kamer hecht tegenwoordig minder waarde aan de opvattingen van de SER. De Kamer nam vorig jaar namelijk een VVD-motie aan om de verplichting voor het kabinet de SER advies te vragen over het sociaal-economische beleid te schrappen.

Wettelijk is bepaald dat de raad minimaal 30 leden en maximaal 45 leden moet tellen. Op instigatie van de werkgevers wordt het aantal leden verminderd. Als argument verwijzen de werkgevers naar de fusies. Zo zijn KNOV en NCOV samengegaan in MKB-Nederland en zijn VNO en NCW een samenwerking aangegaan in de vereniging VNO-NCW. De drie boerenorganisaties zijn verenigd in LTO-Nederland.

De SER stelt voor om de elf zetels van de werkgevers alsvolgt te verdelen: VNO-NCW zeven zetels, MKB-Nederland drie, en LTO-Nederland één. Voor de zetelverdeling onder de werknemers adviseert de SER de vakcentrale FNV zeven zetels toe te wijzen, het CNV krijgt er twee, MHP en AVC krijgen elk één zetel.