PENNINGEN

'Een kostbaar bezit', voor muntengekken of muntengekken in spe. Die titel staat op de rand van de kleine vierkante blauwe doos, waarin een kostelijk boekje zit met dezelfde naam. Het is een uitgave van Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, dat zijn bestaan begon op basis van de verzameling van de stadhouders Willem IV en Willem V. Het Kabinet bestaat nu bijna 180 jaar en telt inmiddels zo'n 200.000 'items'; munten, penningen, papiergeld, cameeën en 'overige objecten'. Om daaruit voor een boekje een verantwoorde keuze te maken, was geen sinecure, meldt directeur Marjan Scharloo in haar inleiding. Toch is dat gelukt. De 78 gekozen afbeeldingen van vooral de munten zijn verbonden door een rode draad. Ze vertellen een verhaal over 'het menselijk bedrijf', zoals liefde, geloof, oorlogvoering, propaganda (het Kabinet ziet het verspreiden van munten zelfs als de allervroegste vorm van het bedrijven van public relations), werken en welvaart, kunst, geboorte en dood. Op de linkerpagina's staat een korte uitleg, op de rechter een afbeelding, in ware grootte en vergroot.

Het werkje is te verkrijgen aan de balie van het Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet, Rapenburg 28, Postbus 11028, 2301 EA LEIDEN. Het kost ƒ 35,-. Als men het schriftelijk bestelt komen de portokosten van ƒ 5,- erbij. (I.R.)

    • Ite Rümke