Nerefco (BP en Texaco) sluit raffinaderij Pernis

ROTTERDAM, 11 JAN. Nerefco, het samenwerkingsverband van British Petroleum en Texaco in Rotterdam, sluit een van zijn twee olieraffinaderijen en neemt een aantal “strategische” investeringsbeslissingen om van de overblijvende capaciteit een “topraffinaderij” te maken. Het besluit kost op termijn 350 arbeidsplaatsen.

Het huidige aantal banen bij Nerefco (Netherlands Refining Company) zal over twee tot drie jaar met 350 zijn ingekrompen. De directie streeft naar “een sociaal acceptabele oplossing” en zal over een sociaal plan overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden voeren. Begonnen wordt het aantal banen via natuurlijk verloop (het niet meer opvullen van vacatures van mensen die met pensioen gaan of vertrekken) te verminderen. Of er uiteindelijk gedwongen ontslagen zullen vallen, hangt volgens een woordvoerster van Nerefco af van het overleg en de tijd die daarmee is gemoeid. De Industriebond FNV eist dat de plannen zonder gedwongen ontslagen worden gerealiseerd.

Al enige jaren kampt de raffinagesector in Nederland met zeer smalle winstmarges als gevolg van lage produktprijzen, relatief hoge kosten en een zekere overcapaciteit. De aandeelhouders van Nerefco, BP en Texaco, lieten een studie uitvoeren om hun positie te verbeteren.

De reorganisatie waartoe ze nu hebben besloten gaat een investering van 350 miljoen gulden kosten. De oudste van de twee raffinaderijen, die van Texaco in Pernis, wordt gesloten. Tegelijk wordt een destillatie-eenheid in Europoort die al vijf jaar in de motteballen ligt weer in bedrijf genomen nadat deze is opgeknapt en uitgebreid met een ontzwavelingsfabriek om zwavelarme dieselolie te kunnen maken.

Nerefco verwacht dat na deze reorganisatie de huidige capaciteit (doorzet) van haar fabrieken, die 420.000 vaten ruwe olie per dag bedraagt, zal zijn verminderd tot 350.000 vaten per dag. De overcapaciteit in Nederland wat betreft het produkt benzine wordt door deze ingreep met 20.000 vaten per dag teruggebracht.

BP en Texaco hebben tevens besloten hun samenwerkingsverband Nerefco te versterken en voor onbepaalde tijd te verlengen. De verdeling van belangen was tot nu toe 65 procent voor BP en 35 procent voor Texaco. Door de sluiting van de Texaco-raffinaderij wordt dat nu respectievelijk 69 en 31 procent.