Minister wil dat Taalunie opnieuw kijkt naar spelling

BRUSSEL, 11 NOV. De Vlaamse minister van cultuur, L. Martens, wil dat de Taalunie zich opnieuw buigt over de nieuwe spellingregels van het Nederlands. Deze nieuwe regels moeten in september volgend jaar ingaan. Martens heeft zijn collega van onderwijs Van den Bossche, voorzitter van de Taalunie, gevraagd de noodzaak tot verduidelijking met Nederland te bespreken.

Volgens de Vlaamse minister worden de regels niet altijd consequent toegepast in het Groene Boekje, waarin de officiële spelling door Nederland en Vlaanderen wordt vastgelegd. Martens zei gisteren in het Vlaamse parlement dat er vooral te veel verwarring is ontstaan over de regels voor de tussen-n. Het nieuwe Groene Boekje spelt een aantal van deze samenvoegingen, zoals 'klasse(n)strijd' en 'eende(n)kroos' anders dan de nieuwe druk van het gezaghebbende woordenboek Van Dale. In totaal bestaan - volgens Van Dale - tussen beide lijsten honderd tot tweehonderd verschillen, op het totaal van 125.000 woorden die in de officiële lijst zijn opgenomen. Volgens Martens hebben commerciële belangen een rol gespeeld bij de verschillende spelling. Hij zei dat Van Dale door als eerste op de markt te komen “zijn autoriteit inzake spelling wilvestigen”.

Eind vorig jaar ontstond ook in het Nederlandse parlement onrust over de nieuwe spelling. Toen schreef staatssecretaris Nuis (cultuur), die vorig jaar voorzitter van de Taalunie was, aan de Kamer dat de Taalunie onverkort vasthoudt aan de nieuwe spelling van de officiële woordenlijst der Nederlandse taal, vastgelegd in het 'Groene Boekje'. Hij zei toen niet van plan te zijn de spelling gelijk te schakelen met de nieuwe editie van Van Dale. Volgens Nuis kon de nieuwe spelling van het Groene Boekje niet worden aangepast omdat het een gezamenlijk besluit betreft van de ministers van Nederland en Vlaanderen, verenigd in de Nederlandse Taalunie. Wijziging zou de spellingseenheid in Nederland en Vlaanderen in gevaar brengen, aldus Nuis. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kon vanmorgen nog niet reageren op de nieuwe plannen van de Vlaamse minister van cultuur.

Secretaris van de Taalunie, G. van de Bergh, zei vanmorgen in een eerste reactie dat het haar onwaarschijnlijk leek dat het Groene Boekje gewijzigd zou worden. “De handtekeningen van de Vlaamse en Nederlandse bewindslieden staan er niet voor niets voorin.” Ze wees er op dat de nieuwe spelling tot stand is gekomen na uitvoerige discussie in de Taalunie. Van een nieuwe vergadering is haar ook nog niets bekend.