Militairen hoeven niet naar Bosnië na simuleren klachten

DEN HAAG, 11 JAN. Vijf beroepsmilitairen zijn erin geslaagd onder uitzending naar Bosnië uit te komen. Dat is de schatting van de Algemene Federatie Militair Personeel (AFMP), die de afgelopen maanden van ongeveer vijftig militairen te horen heeft gekregen dat ze zouden proberen thuis te blijven.

Volgens federatie-voorzitter B. Snoep hebben militairen door het simuleren van moeilijk te controleren rugklachten geprobeerd uitzending voor de vredesmacht van Bosnië te voorkomen. De AFMP is verontrust over het signaal dat met de weigering om naar Bosnië te gaan, wordt afgegeven en vraagt zich af of de 'selectie aan de poort' wel adequaat is geweest. “Misschien zijn militairen niet goed voorgelicht op het moment dat ze besloten voor vast in het leger te gaan”, aldus federatie-woordvoerder M. van der Maas.

Defensie heeft volgens de federatie geen oog voor de werkelijke reden waarom individuele beroepsmilitairen niet naar Bosnië willen. “Een commandant heeft een eenheid als geheel opgeleid en het komt hem dus heel slecht uit als die eenheid doorbroken wordt”, heeft Van der Maas gemerkt. “Dat zou voor kunnen komen omdat een van de mannen thuis wil blijven vanwege een vrouw die elk moment kan bevallen.”

De schattingen van de AFMP komen andere verenigingen van militairen niet bekend voor. De grootste organisatie, de Vereniging Belangenbehartiging Militairen, kan zich niet voorstellen dat beroepsmilitairen onder 'hun taak' uit zouden willen komen. Bij de CNV-bond voor militairen, ACOM, zijn twee gevallen bekend van militairen die onder de uitzending naar Bosnië uit hadden willen komen. Ze kunnen wat ACOM-voorzitter W. Gooijers betreft, op weinig sympathie rekenen: “Wij willen het ontstaan van twee soorten beroepsmilitairen niet in de hand werken; de mannen die doen waar ze voor zijn opgeleid en de mannen die als puntje bij paaltje komt afhaken.”

Dienstplichtige militairen zijn op basis van vrijwilligheid naar Bosnië gegaan. Van de driehonderd die er al zaten als blauwhelmen, hebben er slechts zeven de voorkeur aan gegeven terug te keren naar Nederland. Volgens J. van Buuren van de Vereniging Van Dienstplichtige Militairen kunnen de overgebleven dienstplichtigen de komende maanden spijt krijgen van hun besluit om naar Bosnië te gaan als ze het verschil tussen een VN-operatie en de huidige IFOR-vredesmissie gaan ondervinden. Van Buuren: “Die jongens zijn 'blauw' opgeleid, maar moeten nu 'groen' optreden. We vrezen dat ze onvoldoende zijn voorgelicht over het verschil daartussen.”