Marokko wil snel uitwisseling van gevangenen regelen

ROTTERDAM, 11 JAN. Het Marokkaanse ministerie van justitie in Rabat wil met de Nederlandse overheid een regeling om gevangenen uit te wisselen. Nederlanders die in Marokko gevangen zitten, zouden hun straf in eigen land kunnen uitzitten. Het ministerie van buitenlandse zaken onderzoekt momenteel of een dergelijk verdrag met Marokko mogelijk is.

De Marokkaanse secretaris-generaal op Justitie, M. Jaïdi, wil een verdrag sluiten, zoals Nederland dat heeft gesloten met een aantal landen op grond van de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS). Marokko zou na de Verenigde Staten en Canada het derde niet-Europese land worden waarmee Nederland een dergelijk verdrag sluit. Marokko is met 74 Nederlandse gedetineerden het land met het hoogste aantal Nederlanders in de gevangenis buiten West-Europa. In totaal zitten 1.316 Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Duitsland staat met 220 Nederlanders bovenaan, Marokko staat op de vierde plaats. Bijna 81 procent van de Nederlandse gedetineerden is veroordeeld voor drugsdelicten. In 1995 werden op basis van de WOTS en het Verdrag inzake overbrenging van gevonniste personen 61 Nederlanders uit buitenlandse gevangenissen gehaald.

Coördinator H. Koers van het bureau buitenland van de Nederlandse Federatie voor Reclasseringsinstellingen (NFR) twijfelt aan Marokko als verdragspartner. “Zo'n verdrag sluit je ondermeer op basis van wederzijds vertrouwen en respect voor elkaars rechtssysteem. Er is al jaren kritiek op de Marokkaanse situatie in gevangenissen”, aldus Koers.

Advocaat T. Hiddema, die al veel met de Marokkaanse rechtsgang te maken heeft gehad, staat zeer sceptisch tegenover het plaatselijke rechtssysteem. “Het is barbaars, een beschaafd land onwaardig, door en door corrupt en niet te vertrouwen. Ik heb al zo vaak meegemaakt dat alleen geld daar telt en dan nog moet je nog maar afwachten of het werkt”, weet Hiddema.

Ook Amnesty International weet van incidenten in Marokko, “die wij niet goedkeuren”. “Marokko gebruikt soms een berechting die volgens ons niet voldoet aan internationale maatstaven”, aldus een woordvoerder.

Koers wijst op problemen die hij tegenkomt als het gaat om gevangenenruil. “Bij een nieuwe berechting voor een Nederlandse rechtbank blijkt de Nederlandse strafmaat vaak lichter dan de buitenlandse. Met Frankrijk verloopt de uitwisseling stroef, omdat de Fransen de straffen in Nederland te licht vinden. Voor smokkel van softdrugs ga je hier voor maximaal vier jaar het gevang in, terwijl je in Frankrijk tot bijvoorbeeld twaalf jaar bent veroordeeld”, vertelt Koers. Hij noemt het verdrag met Frankrijk een “papieren aangelegenheid”. “De afgelopen drie jaar is bij mijn weten slechts één persoon naar Nederland gekomen.” Met Spanje verloopt de uitwisseling volgens Kroes erg goed. Ongeveer 40 gedetineerden worden jaarlijks geruild.

Volgens advocaat Hiddema kan een gevangene alleen op basis van vrijwilligheid worden verplaatst. “Maar als een Marokkaanse gevangenisdirecteur er geen zin in heeft, betekent zo'n verdrag ineens niets meer”, verwacht hij. “Ik moet nog zien of het er ooit van komt.”