Kamer wil meer weten over ontslag Van Randwijck

DEN HAAG, 11 JAN. In de Tweede Kamer bestaat twijfel of minister Sorgdrager (justitie) het parlement juist heeft geïnformeerd over de reden waarom de Amsterdamse procureur-generaal Van Randwijck vorig jaar moest opstappen.

De Kamer wil opheldering over een bericht in de Volkskrant van vandaag dat niet het slechte functioneren van Van Randwijck, maar de reorganisatie van het openbaar ministerie aanleiding was voor het gedwongen vertrek van de procureur-generaal. In het debat dat de Tweede Kamer op 31 oktober vorig jaar voerde met Sorgdrager is de minister een en andermaal gevraagd of het vertrek van Van Randwijck te maken had met de reorganisatie van het openbaar ministerie. Sorgdrager ontkende dit toen. “Reorganisatie-ontslag was gewoon niet aan de orde”, aldus de minister.

Volgens een in de Volkskrant gepubliceerd vertrouwelijk verslag is Van Randwijck op 13 april van het vorig jaar in een gesprek met de voorzitter van het college van procureurs-generaal, Doctors van Leeuwen, voorgehouden dat hij moest vertrekken omdat het college teruggebracht zou worden van vijf naar drie personen. “Waar alle betrokkenen kunnen bogen op een vergelijkbare staat van dienst blijft het leeftijdscriterium als doorslaggevend over. De conclusie is dan dat de oudste het eerst in aanmerking komt om te vertrekken. De heer Van Randwijck is de op een na oudste”, aldus het verslag.

De fractie van GroenLinks wil volgende week minister Sorgdrager in een spoeddebat opheldering vragen. De grootste oppositiepartij CDA beraadt zich nog over de kwestie, maar vraagt zich af of de minister eerder de waarheid heeft gesproken. De regeringsfracties willen ook meer duidelijkheid van de minister. Sorgdrager zou de Kamer vanmiddag in een brief meer informatie geven.

Een woordvoerder van het openbaar ministerie bevestigt dat in april met Van Randwijck is gesproken, maar bestrijdt dat Van Randwijck moest vertrekken wegens de inkrimping van het college van procureurs-generaal. Volgens de woordvoerder is steeds uitgegaan van een college van 'drie tot vijf' en is over de precieze omvang van het college tot nu toe nog geen beslissing genomen.

Volgens Justitie is Van Randwijck in het gesprek voorgehouden dat zijn kwaliteiten niet pasten in de nieuwe opzet die de voorzitter van het college van procureurs-generaal voor ogen stond. Van Randwijck had als procureur-generaal de beheersportefeuille, een taak die Doctors van Leeuwen in de nieuwe constellatie juist zelf op zich wilde nemen. Volgens de lezing van Justite is het verzoek aan Van Randwijck plaats te maken later 'een niet begaanbare weg gebleken'. Volgens ingewijden weigerde Van Randwijck mee te werken aan een vertrek wegens reorganisatie. Van Randwijck was op het moment van de discussie 57 jaar.