Hashimoto's kabinet treedt aan in Japan

TOKIO, 11 JAN. Het Japanse parlement heeft vandaag Ryutaro Hashimoto, de voorzitter van de Liberaal-Democratische Partij (LDP), als nieuwe premier gekozen. Vice-premier en minister van financiën wordt Wataru Kubo, secretaris-generaal van de Sociaal-Democratische Partij (SDP).

Financiën is de enige belangrijke ministerspost die niet in handen komt van de LDP, de grootste regeringspartij. Invulling van deze post bleek zeer moeilijk omdat het ministerie de laatste tijd veel kritiek heeft te verduren. Vroeger was financiën de aantrekkelijkste ministerspost wegens de macht van het ministerie, maar deze week wezen enkele LDP-kandidaten de aanbieding af. Een volledige herziening van het functioneren van het ministerie is een van de beleidspunten in het akkoord dat eerder deze week tussen de drie regeringspartijen - LDP, SDP en de splinterpartij Sakigake - tot stand kwam.

De LDP-zwaargewicht Seiroku Kajiyama wordt kabinetssecretaris. Kajiyama heeft de rang van minister en hij zal Hashimoto's woordvoerder en vertrouwenspersoon zijn. Als minister van jusitie haalde hij in 1990 het nieuws toen hij de overname van een rosse buurt in Tokio vergeleek met het effect van zwarten die naar blanke Amerikaanse woonwijken verhuizen. Zowel de toenmalige premier Kaifu als Kajiyama stuurde later verontschuldigingen aan Amerikaanse zwarte belangenorganisaties.

De LDP heeft twaalf zetels in de nieuwe regering, waaronder de sleutelposten van handel en industrie, en buitenlandse zaken. De SDP heeft zes zetels en Sakigake twee, waarvan de belangrijkste post het hoofd van het Economisch Planbureau is. In het kabinet zitten twee vrouwen, onder wie de niet-partijgebonden Ritsuko Nagao als minister van justitie.

In het nieuwe kabinet is de invloed van de LDP versterkt, zowel in de verdeling van de functies als in de zwaarte van de nieuwe ministers. In het kabinet van Hashimoto's voorganger Murayama hadden de voorzitters van alle drie coalitiepartners zitting. Tomiichi Murayama (SDP) en voormalig minister van financiën Masayoshi Takemura (Sakigake) hebben nu beiden als partijvoorzitter ervoor gekozen hun partij voor te bereiden op komende verkiezingen.

Alleen in het zakenleven zijn er concrete, optimistische verwachtingen over de premierswissel. Hashimoto wordt beschouwd als een daadkrachtiger persoon dan Murayama, met bovendien meer belangstelling voor de economie. In het zakenleven hoopt men daarom dat Hashimoto's kabinet een gunstige invloed op het economische herstel zal hebben.

In het buitenlands beleid wil de nieuwe regering voorzichtig toewerken naar een permanent lidmaatschap van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De onrust op Okinawa wil de regering beteugelen door het aantal Amerikaanse bases terug te brengen zonder dat de veiligheidsrelatie met de Verenigde Staten in gevaar komt. Om dit mogelijk te maken wil Japan aansturen op maatregelen die het vertrouwen tussen de landen in het gebied van de Stille Oceaan zullen vergroten.

De stemming in het parlement verliep vandaag zonder problemen voor Hashimoto, die zowel in het Lagerhuis als het Hogerhuis een gemakkelijke overwinning behaalde op zijn tegenstander Ichiro Ozawa van de oppositiepartij Shinshinto. Op 22 januari zal de eerste grote confrontatie tussen de nieuwe regering en de oppositie plaatshebben als het parlement voor de eerste gewone zitting van het jaar bijeenkomt. Shinshinto zal naar verwachting het plan van de regering om overheidsgeld te gebruiken voor de sanering van hypotheekbanken fel aanvallen. Shinshinto-leider Ozawa had eigenlijk vandaag willen proberen nieuwe algemene verkiezingen te forceren door alle Shinshinto-parlementariërs collectief ontslag te laten nemen. Binnen zijn partij bleek deze week echter niet genoeg steun voor deze frontale aanval op de coalitie.

    • Hans van der Lugt