Haags Historisch Museum wordt niet gesloten

DEN HAAG, 11 JAN. Het Haags Historisch Museum wordt niet gesloten. Wel zullen de culturele instellingen de komende jaren flink moeten bezuinigen, zo blijkt uit een voorstel van het college aan de Haagse gemeenteraad.

Het college van B en W in Den Haag heeft een ambtelijk voorstel om de Sebastiaansdoelen aan de Hofvijver te sluiten als behuizing voor het Haags Historisch Museum afgewezen. Het museum zou volgens de eerdere plannen tijdelijke tentoonstellingen in andere musea, stadsdeelkantoren of wijkgebouwen moeten houden. De gemeentelijke culturele instellingen moeten dit jaar 2,8 miljoen gulden bezuinigen. Alle instellingen krijgen tien procent minder geld uit voor tentoonstellingen en publiciteit. De Koninklijke Schouwburg en het Haags Gemeentemuseum derven hierdoor respectievelijk 233.000 gulden en 163.000 gulden aan inkomsten. De entreeprijzen voor het Paleis Lange Voorhout en het Haags Historisch Museum worden verhoogd, evenals die van het Gemeentemuseum als de restauratie daarvan is voltooid. Verder moeten de instellingen gezamenlijk nog eens 0,7 miljoen gulden aan besparingen zien te vinden. Tenslotte stelt de gemeente 280.000 gulden minder beschikbaar voor onverwachte uitgaven bij gemeentelijke en gesubsidieerde instellingen. Na dit jaar krijgen de gemeentelijke instellingen structureel 2,1 miljoen gulden minder van de gemeente. Een ambtelijke projectgroep zal de instellingen binnenkort doorlichten op structurele besparingsmogelijkheden.