Gasreserves (2)

De Gasunie meldt dat een extra gasvondst is gedaan van 150 à 200 miljard kubieke meter. De reserves zijn toegenomen tot 2.500 miljard kubieke meter. In het artikel wordt echter niet vermeld, dat de gasproduktie van de Gasunie 80 miljard kubieke meter aardgas per jaar bedraagt.

De reserves zijn bij een ongewijzigd gebruik dus toereikend voor circa 30 jaar, bij een naar verwachting toenemend verbruik circa 25 jaar. Wat is nu 25 jaar? Een extra vondst van 150 à 200 miljard kubieke meter aardgas is de produktie van twee à drie jaar. Wat maakt het uit of de voorraden na 25 jaar of na 28 jaar op zijn? Wellicht duurt het nog wel 30 of 40 jaar voor de voorraden echt op zijn. Fossiele brandstoffen zijn hoe dan ook eindig en vervangers op voldoende grote schaal zijn in de nabije toekomst niet te verwachten. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Gasunie besluit op grond van een vondst van slechts twee à drie jaar produktie zijn verkooppolitiek naar het buitenland te herzien. De gretigheid, waarmee over extra inkomsten voor de staat wordt gesproken toont aan dat het korte termijn denken het blijkbaar ook hier wint van een zorg voor een zo lang mogelijk verzekerde energievoorziening.

    • Prof.Ir. R.W.J. Kouffeld