Gasreserves (1)

In NRC Handelsblad van 5 januari wordt door de Gasunie gemeld dat de Nederlandse aardgasreserves aanzienlijk groter zijn dan tot nu toe is aangenomen. Als gevolg daarvan zouden de exportcontracten naar de buurlanden kunnen worden verlengd. Dit zou extra gunstig zijn voor de staatskas, omdat tegen die tijd (2010) onder andere de olieprijs fors zal zijn gestegen. Hierbij passen enige kanttekeningen. In de eerste plaats maken de genoemde 150 à 200 miljard kubieke meter de reserves niet aanzienlijk groter, maar doen deze slechts met 7 à 8 procent toenemen. Belangrijker is dat ook de Gasunie de komende 10 à 15 jaar een sterke stijging van de olieprijs verwacht. Dit betekent dat tegen die tijd een wereldwijde schaarste aan energie aan het ontstaan is. De resterende voorraden aardgas moeten dan juist zuinig worden bewaard voor gebruik in eigen land in plaats van extra gas te exporteren. Ook de Algemene Energieraad adviseerde onlangs geen nieuwe exportcontracten voor aardgas meer af te sluiten.

Deze komende schaarste aan met name olie vraagt om extra aandacht voor energiebesparing en het zo snel mogelijk tot ontwikkeling brengen van alternatieve energiebronnen.

Gebeurt dit niet, dan gaan we barre tijden tegemoet.

    • A.W. Grupping