ECT verdubbelt winst tot 44 miljoen gulden

ROTTERDAM, 11 JAN. Het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT heeft in 1995 een winst (inclusief buitengewone baten) behaald die rond de 44 miljoen gulden ligt. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van het resultaat in 1994 van 23 miljoen.

In januari vorig jaar voorspelde bestuursvoorzitter W. den Dulk nog een winst van 30 miljoen gulden over 1995. Maar de groei van de containerstroom overtreft ook zijn verwachtingen.

Vorig jaar heeft ECT, in de Waalhaven en op de Maasvlakte, 2,4 miljoen containers overgeslagen, een groei van 6 procent ten opzichte van 1994 en ruim tweederde van de iets meer dan 3 miljoen containers die Rotterdam als haven in zijn totaal heeft overgeslagen. Den Dulk voorziet voor dit jaar een stabilisatie van het aantal door ECT overgeslagen containers en constateert tevreden dat elf grote containerrederijen, die in verschillende allianties wereldwijd samenwerken, inmiddels hebben gekozen voor de Maasvlakte om bij ECT hun containeractiviteiten af te handelen.

Een van de oorzaken dat het aantal overgeslagen containers bij ECT het komende jaar niet erg zal stijgen is volgens Den Dulk dat ECT vorig jaar de overslag van 125.000 containers is misgelopen van klanten die naar andere bedrijven zijn overgelopen. Vooral door de herstructurering van het Waal-, Eemhavengebied, waarbij een deel van de activiteiten zijn overgeheveld naar de Maasvlakte, ondervindt ECT grote concurrentie van bedrijven als Hanno en Uniport die in de Waalhaven met elkaar samenwerken op pier 6 en 7 en er in geslaagd zijn naast het equipment van ECT ook een aantal belangrijke klanten over te nemen.

Het personeelsbestand van ECT is mede door de verbeterde efficiëncy en de voortgaande automatisering de afgelopen jaren geleidelijk aan teruggelopen van bijna 2400 in 1993 tot ruim 2100 eind vorig jaar. De vermindering van de daarmee gepaard gaande loonkosten heeft sterk aan de verbeterde winstpositie bijgedragen. ECT hoopt dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer vijftig jongeren aan te nemen. Als gevolg van de voortdurende inkrimpingen is het personeelsbestand sterk vergrijsd. Tweederde van de werknemers heeft een leeftijd tussen de 40 en 55 jaar.