Brits medisch blad looft Nederlands drugsbeleid

ROTTERDAM, 11 JAN. Het toonaangevende weekblad British Medical Journal (BMJ) heeft zich achter het Nederlandse drugsbeleid geschaard. “Oorlogen tegen drugs zijn gedoemd te mislukken, maar experimenten zoals in Nederland hebben hoopvolle resultaten laten zien”, schrijft het medische blad in een commentaar in het laatste nummer van vorig jaar.

In navolging van het gezaghebbende Britse blad The Lancet, dat vorige maand al een lans brak voor het liberale Nederlands drugsbeleid, stelt BMJ Nederland als positief voorbeeld voor drugsbestrijding. “Verbieden werkt niet, enige legalisatie wel”, schrijft commentator R. Smith.

Het 'decriminaliseren' van softdrugs in Nederland heeft volgens hem het gebruik ervan juist teruggebracht. Gebruikte in 1976 nog dertien procent van de Nederlandse jeugd in de leefdtijd van zeventien en achttien jaar softdrugs, nu is dat zes procent. In de Verenigde Staten, waar een veel repressiever drugsbeleid wordt gevoerd, gebruikt 29 procent van de jeugd momenteel softdrugs. “Verboden vruchten smaken kennelijk het zoetst”, schrijft het BMJ.

Nederland staat volgens Smith ten onrechte onder grote druk van buurlanden, die willen dat Nederland het drugsbeleid aanscherpt. Volgens het BMJ is er veel te zeggen voor het Nederlandse beleid. “Als het om roken gaat, dan wordt vaak gezegd dat de staat zich niet mag bemoeien met wat burgers individueel doen zolang ze anderen geen schade toebrengen. Maar weinig drugs zijn schadelijker dan tabak”, aldus Smith.

Smith vraagt zich in het commentaar af of het niet tijd wordt dat de Britten de Nederlandse weg inslaan. In Groot-Brittannië is het aantal jongeren dat wel eens drugs aangeboden krijgt, gestegen van twee procent in 1969 naar 41 procent in 1994. Bijna een derde van de Britten heeft rond zijn twintigste levensjaar wel eens drugs gebruikt. “Het is duidelijk dat puur verbieden niet werkt. Wereldwijd hebben regeringen een onlogisch en contra-produktief drugsbeleid gevoerd. Ze gebruiken daarvoor morele argumenten. Beleid dat enige decriminalisering en wetgeving toelaat, heeft een veel grotere kans om effectief het drugsmisbruik terug te dringen”, aldus het Britse blad.