Ahold praat niet met Amerikaanse vakbond

ROTTERDAM, 11 JAN. Het detailhandelsconcern Ahold wil geen gesprek met de Amerikaanse vakbond Teamsters over de gang van zaken bij de supermarkten van Ahold in de VS. Volgens Ahold geven de Teamsters in een deze week in Nederland gevoerde advertentiecampagne een “onjuist en eenzijdig” beeld van Ahold.

Ook een oproep van de FNV Dienstenbond om de Teamsters, in de vorm van afgevaardigde Andy Banks, toch te woord te staan, is door Ahold afgewezen. De onderneming blijft bij haar standpunt dat vakbondsaangelegenheden niet op holdingniveau worden besproken, maar dat dergelijke gesprekken met de directies van de betrokken dochterondernemingen moeten plaatsvinden.

De vakbond Teamsters, waarin chauffeurs en distributiepersoneel zijn vertegenwoordigd, maakt zich zorgen over de invoering van een nieuw distributiesysteem bij Ahold-dochter Tops. Bij dit systeem, cross-docking, worden goederen niet meer naar een opslagruimte gebracht, maar direct van de fabriek naar de supermarkt getransporteerd. Verder beschuldigt de Amerikaanse vakbond Ahold van een vakbondsvijandige opstelling bij een andere dochter, Edwards, en leidt de strategie om supermarkten aan de rand van de stad te positioneren volgens de Teamsters tot afbraak van de binnensteden.

Volgens Ahold zijn de verwijten van de Teamsters niet terecht. De Amerikaanse dochter-ketens zijn via buurtwinkels goed vertegenwoordigd in de binnensteden. Daar zal in de toekomst niets aan veranderen, stelt Ahold. Het Nederlandse concern beschikt in de VS over zes supermarktketens (Giant, Tops, Bi-Lo, Finast, Edwards, Mayfair). In totaal heeft Ahold in de VS circa 70.000 werknemers.