2001 (2)

In de wetenschapsbijlage van 28 december geeft Bruno Ernst een heldere (en in essentie juiste) beschrijving van de achtergronden van de controverse over de eeuwwisseling. Helaas draagt hij ook bij aan de verwarring: de dubbele tijdlijn (zijn figuur 2) is niet die, welke in de chronologie gebruikt wordt. Voor alle duidelijkheid: wij gaan nu toe naar het 1996ste jaar van onze tijdrekening (zoals vastgesteld door Dyonisius Exiguus), en pas over een jaar zijn er 1996 jaren voltooid sinds het begin van onze era.

Niettemin ligt volgens de conventie die in de mathematische chronologie en astronomie wordt gebruikt, het moment 1996,0 op 1 januari 1996, en het moment 1996,5 op 1 juli 1996. Dit wordt juist gedaan om de verwarring tussen rekenen met rangtelwoorden en hoofdtelwoorden te ondervangen. Vóór het begin van de jaartelling telt men ofwel in jaren 'BCE' (Before Common Era: dit om te kunnen praten met niet-christelijke historici), ofwel in negatieve jaren.

Bijvoorbeeld: Ceasar werd vermoord op 15 maart 45 BCE, dit is 15 maart van het jaar -44. In tegenstelling tot wat Bruno Ernst schreef, loopt vóór het begin van de jaartelling, de notatie voor de jaartallen juist niet gelijk met een wiskundige tijdlijn. Om de zaak niet nog moeilijker te maken rekent men in het algemeen niet (zoals wiskundig juist zou zijn) met fracties van negatieve jaren. Voor dit soort zaken kan men beter de Juliaanse dagtelling gebruiken: dit is een doorlopende telling van dagen (met decimalen) waarvan het nulpunt ligt op 1 januari van het jaar -4712 om 12 uur wereldtijd. 1 januari 1996 om 0 uur wereldtijd is JD 2450083,5.

    • Computer van de Nederlandse Vereninging voor Weer-
    • Voorzitter werkgroep Sterrenkunde
    • Sterrenkunde
    • Dr. A.R. Peters