Zalm laat markt koopsompolissen ongemoeid

DEN HAAG, 10 JAN. Minister Zalm (financiën) ziet geen aanleiding de ongeveer negentig Nederlandse verzekeringsmaatschappijen en tien buitenlandse verzekeraars die koopsompolissen aanbieden tot de orde te roepen.

Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van Tweede Kamerleden naar aanleiding van een onderzoek van professor Boot. De Amsterdamse hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten concludeerde onlangs dat de verzekeringsmaatschappijen gemiddeld twintig procent van het ingelegde geld in hun zak steken om “onkosten” te bestrijden. Boot typeerde de hoogte van deze kosten als 'schokkend' en oordeelde dat verzekeringsmaatschappijen zich daarmee 'verrijken'. Voor D66- en PvdA-parlementariërs aanleiding om minister Zalm te vragen of hij de visie van Boot deelt en of actie gaat ondernemen.

Minister Zalm is niet onder de indruk van de bevindingen van Boot. Zalm geeft als rechtvaardiging dat de Nederlandse verzekeringsmarkt wordt gekenmerkt door “een hoge mate van concurrentie tussen aanbieders. In een dergelijke situatie is, ongeacht de fiscale behandeling, een marktbreed te hoog kostenniveau niet aannemelijk.”

D66 suggereerde de minister van financiën een convenant met de branche over de maximale kostenpercentages die zij mag berekenen, maar minister Zalm ziet daartoe geen enkele aanleiding.

Samen met staatssecretaris Vermeend (financiën) wijst hij tevens een verandering van het toezicht op de verzekeraars van de hand. De PvdA-fractie suggereerde om het toezicht over te hevelen van de Verzekeringskamer naar De Nederlandsche Bank als zou blijken dat het verzekeringselement bij een beleggingsverzekering een farce is. DNB houdt al toezicht op de beleggingsfondsen. De bewindslieden zien niets in het PvdA-voorstel en verwijzen naar een rapport van de werkgroep levensverzekeringen van juni 1993 ten behoeve van de Verzekeringskamer. Dit rapport illustreert dat de koopsompolis een overeenkomst van levensverzekering is en dus niet als beleggingsprodukt onder toezicht van De Nederlandsche Bank kan vallen.

Het onderzoek van Boot leidde tot veel tumult bij de verzekeringsmaatschappijen die het rapport als “on-wetenschappelijk” afdeden. Boot zou als 'niet-kenner' van de verzekeringsmarkt totaal geen oog hebben voor de concurrentie in deze branche. Boot heeft volgens de verzekeraars alleen de kleine polissen onderzocht waar de kosten relatief hoog zijn.

Door de discussie naar aanleiding van het onderzoek van Boot worden de verzekeraars onder druk gezet om meer openheid te geven bij de polissen. Het Verbond van Verzekeraars werkt inmiddels aan een gedragscode voor de branche.