Vlamingen willen uitbreiding van autonomie

BRUSSEL, 10 JAN. De Vlaamse premier Luc van den Brande roept Wallonië op met Vlaanderen verder te praten over verregaande zelfstandigheid voor beide gebieden. In een interview met het dagblad De Standaard vraagt Van den Brande zich af waar de Waalse 'regionalisten' blijven die voor hun gebied de grootst mogelijke zelfstandigheid wensen.

Van den Brande zegt dat in Vlaanderen na de verkiezingen van 1991 het gevoel leefde dat de autonomie van de deelstaten verder ingevuld kon worden. Uit contacten met Waalse politici was gebleken dat ook Wallonië daar wel voor voelde. Anno 1996 moet volgens Van den Brande echter worden vastgesteld dat Wallonië daarover niet meer wil praten anders dan in “behoudsgezinde termen”.

“Het zou toch interessanter zijn”, aldus Van den Brande, “samen met Wallonië over de verdere evolutie van de staat na te denken: men ziet in Wallonië onvoldoende in dat de Vlaamse vraag naar meer autonomie niet wordt gesteld op louter ethnische of culturele gronden, maar omdat meer autonomie een op de toekomst gerichte factor is”.

Van den Brande zegt daarmee te doelen op de tendens van grote gebieden om samenwerkingsverbanden boven de staten aan te gaan. “Het motto wordt overal: think globally, act regionally”, aldus Van den Brande.