Van Traa vergadert zonder Aiking

DEN HAAG, 10 JAN. Het Tweede-Kamerlid E. Aiking-van Wageningen (Senioren 2000) neemt niet langer deel aan de interne beraadslagingen van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden.

In overleg met voorzitter Van Traa van de enquêtecommissie is besloten dat Aiking “thuis haar werkzaamheden voor de enquête verricht”, zo bevestigt een woordvoerder van Senioren 2000. De commissie probeert momenteel in Den Haag overeenstemming te bereiken over de slotconclusies. Het eindrapport wordt begin februari verwacht.

In de enquêtecommissie is korte tijd geleden ongenoegen over Aiking ontstaan omdat ze zich openlijk beklaagde over de zwaarte van het werk voor de commissie. Nadat eerder de leden Koekoek (CDA) en Rabbae (GroenLinks) publiekelijk hadden gereageerd op het vertrek van de Amsterdamse procureur-generaal Van Randwijck, was in de commissie nadrukkelijk afgesproken dat geen van de leden enige openbare mededeling over het commissiewerk zou doen.

Omdat Aiking zich daaraan niet hield, werd haar functioneren in de commissie ter discussie gesteld. Sindsdien woont ze de vergaderingen van de enquêtecommissie niet meer bij, zo wordt binnen de commissie bevestigd. Voorzitter Van Traa zegt dat ze “een tijdlang afwezig is geweest” en de laatste tijd “minder actief” bij het commissiewerk betrokken is. Hij ontkende vanochtend dat Aiking is verboden nog langer de vergaderingen bij te wonen.

Aiking kon een belangrijk deel van de openbare verhoren, vorig jaar, niet bijwonen wegens ziekte. Ook bij het werk dat daaraan voorafging, liet ze regelmatig verstek gaan omdat haar toenmalige partij, het Algemeen Ouderen Verbond (AOV) werd verscheurd door interne twisten. Deze leidden er vorig jaar toe dat Aiking samen met fractievoorzitter Nijpels en het Kamerlid Boogaard uit het AOV trad en Senioren 2000 oprichtte.

Aiking zelf was vanochtend niet voor commentaar bereikbaar. “Ze is met vakantie”, aldus haar secretaresse. Later op de ochtend werd door de woordvoerder van Senioren 2000 meegedeeld dat ze “niet op vakantie maar wel onbereikbaar is”. Ook Nijpels en Boogaard konden geen commentaar geven. “Het is nog reces hier, dus dan vieren onze Kamerleden vakantie”, aldus de secretaresse van de fractie. Het is voor het eerst in de naoorlogse parlementaire geschiedenis dat een enquêtecommissie te maken krijgt met een lid dat openlijk disfunctioneert.