Torenspits in paspoort toch met een kruis

DEN HAAG, 10 JAN. Er staat nu een kruis op de kerktoren in het nieuwe paspoort. Ook is Aruba toegevoegd als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, naast de Nederlandse Antillen.

Daarmee is staatssecretaris Kohnstamm (binnenlandse zaken) zijn toezegging nagekomen dat een jaar na invoering van het nieuwe paspoort tekst en beeld zouden worden aangepast.

Die toezegging deed hij nadat in december 1994 het verschijnen van het paspoort tot commotie in de Tweede Kamer had geleid.

In de Tweede Kamer vielen de christelijke fracties over het feit dat halverwege het paspoort wel een kerktoren stond, maar zonder kruisbeeld. Kohnstamm schrijft het parlement nu dat op de torenspits inmiddels een kruis staat, omdat “bij nadere afweging daartegen geen overwegende bezwaren bestonden”.

Het nieuwe, reeds in een oplage van bijna anderhalf miljoen exemplaren gedrukte paspoort bleek in dertig pagina's voorts een beeldverhaal van de vaderlandse geschiedenis tot 1975 te bevatten, waarin viel te lezen dat het Koninkrijk der Nederlanden bestond uit Nederland en de Nederlandse Antillen.

Historisch gezien juist: Aruba kreeg pas in 1986 de zogeheten status aparte, waardoor het een land binnen het Koninkrijk werd. Maar hierdoor ontbrak in het paspoort elke verwijzing naar Aruba, terwijl Arubanen wel voor het paspoort in aanmerking komen.