Spoorwegpensioen- fonds: over 1995 16 pct rendement

SPF Beheer, de beheermaatschappij die het vermogen van het Spoorwegpensioenfonds (13 miljard gulden) beheert, verwacht over 1995 een totaalrendement van 16 procent op het belegde vermogen te hebben behaald. Het vermogen bestaat voor ongeveer 40 procent uit effecten. Het grootste deel van de beleggingsportefeuille (ongeveer 85 procent) is belegd in Nederlandse fondsen. De komende jaren zal vooral de belegging in aandelen vergroot worden. Uit een oogpunt van risicospreiding zal het accent op het buitenland vallen.

SPF Beheer verwacht met de uitkomsten over 1995 in vergelijking met andere fondsen goed te presteren en de succesvolle reeks van de afgelopen jaren voort te zetten. Het gemiddelde rendement over de afgelopen vijf jaar bedraagt 12,3 procent.

Het Spoorwegpensioenfonds is het tweede pensioenfonds dat met zijn bekendmaking de zwijgzaamheid over rendementscijfers die de pensioenwereld zich had opgelegd totdat duidelijkheid zou zijn bereikt over de wijze waarop de berekeningen tot stand komen, doorbreekt. De koepelorganisatie voor bedrijfspensioenfondsen is nog steeds in overleg over eensluidende en vergelijkbare beleggingscijfers.

Eerder maakte het ambtenarenpensioenfonds ABP bekend dat het in 1995 op haar vermogen van 185 miljard gulden een rendement van 16 à 17 procent heeft behaald. PGGM, dat vorig jaar rendementscijfers bekendmaakte, maar dat dat dit jaar pas wil doen als er duidelijkheid is ontstaan, heeft verklaard dat het publiceren van de cijfers in strijd is met de daarover gemaakte afspraken.