'Schimmelspel'

Met enige verbazing las ik in NRC Handelsblad van 29 december het verhaal over het 'Schimmelspel'. Volgens mij is dithet spel 'Klok en hamer', dat ook in onze familie traditioneelop oudejaarsavond gespeeld wordt. Hoewel soms dreigen ermee algenoeg is... Een aantal jaren geleden was dit spel nog gewoon in de handel.Voor zover ik me kan herinneren werd het spel nooit op andere dagengespeeld. Het is een behoorlijk melig spel, dat of door de bezittervan het Huis of door die van de Schimmel gewonnen wordt. En wie van de twee het is, wordt voornamelijk bepaald door het aantal spelers.

    • Andrea de Leeuw van Weenen