Remigratie Vietnamezen van de baan

ROTTERDAM, 10 JAN. De groep van circa 350 Vietnamese asielzoekers die eind jaren tachtig uit het voormalige Tsjechoslowakije naar Nederland vluchtte blijft in Nederland. Geen van hen wil terug naar Vietnam. Dit zegt een woordvoerder van de organisatie voor vluchtelingenhulp Inlia.

Volgens een verdrag dat Nederland en Vietnam vorig jaar afsloten zouden de Vietnamese asielzoekers vanaf 9 juli 1995 naar hun geboorteland moeten terugkeren. Acht dagen daarvoor echter besloot de rechtbank voor asielzaken, de vreemdelingenkamer, dat een Vietnamees in Nederland mocht blijven omdat de Nederlandse overheid hem te lang in het ongewisse had gelaten over zijn verblijfsvergunning. De uitspraak had verregaande consequenties voor de overige Vietnamese asielzoekers uit Tsjechoslowakije.

Het verdrag bleef bestaan, maar geen van de Vietnamezen wil terug. “Ze wantrouwen de Vietnamese autoriteiten en zijn bang dat ze bij terugkeer vervolgd zullen worden”, aldus de woordvoerder van Inlia.

De Vietnamezen verblijven al zeven jaar in Nederland. In de jaren tachtig stuurden de Vietnamese autoriteiten hen als contractarbeider naar het toen nog bevriende, communistische Tsjechoslowakije. Een aantal van hen hield zich, naar eigen zeggen, bezig met het maken van kranten, het voeren van politieke discussies en demonstraties tegen de Vietnamese regering.

Na de val van de Muur vluchtten de Vietnamezen naar Nederland. Hier werden zij enige tijd opgevangen in kerken. De asielzoekers wilden niet terug naar Vietnam, omdat zij vreesden in hun geboorteland te worden vervolgd voor hun politieke praktijken, contractbreuk en 'republiekvlucht': het verlaten van de republiek Vietnam zonder toestemming van de autoriteiten.

Nederland begon onderhandelingen met de Vietnamese autoriteiten over de terugkeer van de asielzoekers, maar deze verliepen traag. Uiteindelijk bereikten beide landen vorig jaar een overeenkomst, waarin de Vietnamese regering toezegde de groep niet te zullen vervolgen.

De rechtseenheidkamer van de vreemdelingenkamer besloot echter dat de Vietnamezen in Nederland mochten blijven, omdat de Nederlandse regering hen langer dan drie jaar in het ongewisse had gelaten, buiten de schuld van de Vietnamese asielzoekers.

Het ministerie van justitie heeft tot nu toe 292 aanvragen van de circa 350 Vietnamese asielzoekers behandeld. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen.