Primakov nieuwe Russische minister buitenlandse zaken

MOSKOU, 10 JAN. Jevgeni Primakov, chef van de Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR, is gisteren door president Jeltsin benoemd tot minister van buitenlandse zaken. De benoeming heeft Westerse diplomaten en waarnemers verrast en bezorgdheid gewekt over het toekomstige buitenlandse beleid van Rusland.

De 66-jarige Primakov, Midden-Oosten-specialist en voormalig journalist, volgt Andrej Kozyrev op, die vorige week vrijdag aftrad na maandenlang het doelwit van felle kritiek van communistische en nationalistische politici te zijn geweest. Zij verweten Kozyrev te pro-Westers te zijn en te weinig oog te hebben voor de Russische belangen.

De Russische regering heeft laten weten dat de benoeming van Primakov geen wijziging in het buitenlandse beleid inhoudt. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, reageerde voorzichtig positief op het nieuws van Primakovs benoeming. Hij zei te hopen zijn nieuwe Russische ambtgenoot op korte termijn te ontmoeten en ervan uit te gaan dat hij goed met hem zal kunnen samenwerken. Christopher onderstreepte dat de rol van Primakov zal bestaan uit de uitvoering van het beleid dat door president Jeltsin wordt bepaald.

Onofficieel werd gisteren in Washington echter verrast en geschokt gereageerd, niet omdat Primakov afkomstig is uit de buitenlandse inlichtingendienst, maar omdat hij wordt gezien als een conservatieve communist en lid van de vroegere Sovjet-elite en -bureaucratie. Primakov is jarenlang correspondent van het partijblad Pravda in het Midden-Oosten geweest en hij gold al ten tijde van Sovjet-leider Brezjnev als een belangrijke beleidsbepaler op het gebied van het Midden-Oosten. Zijn specialisme doet bovendien vermoeden dat het zwaartepunt in het Russische buitenlandse beleid zich zal verplaatsen van het Westen naar het Midden-Oosten en Azië.

In Moskou is daarentegen positief gereageerd op de benoeming. De critici van Kozyrev hebben nog niet op Primakovs benoeming gereageerd, maar volgens Vladimir Loekin, voorzitter van de parlementscommissie voor buitenlandse zaken, zal de Doema niet dwarsliggen. Russische commentatoren verwachten algemeen een verharding van het Russische buitenlandse beleid onder Primakov.

Jeltsin benoemde vanochtend Primakovs plaatsvervanger Vjatsjeslav Troebnikov tot diens opvolger als leider van de buitenlandse inlichtingendienst. (Reuter, AP)