Plan coalitie: wel vier jaar hogeschool voor vwo'ers

DEN HAAG, 10 JAN. De Kamerfracties van PvdA, VVD en D66 hebben gisteren een alternatief geformuleerd voor het plan van minister Ritzen en staatssecretaris Nuis (onderwijs) om vanaf 1998 hbo-studenten met een vwo- of mbo-diploma nog maar drie jaar beurs te geven.

De regeringspartijen willen dat vwo'ers op het hbo - net als op de universiteit - in principe recht krijgen op vier jaar studiefinanciering, een jaar langer dus dan Ritzen wil. Voorwaarde is wel dat de hogescholen, zoals deze zelf ook al hebben aangeboden, zich sterk zullen inspannen om door strengere studiebegeleiding en aparte studieprogramma's de gemiddelde studieduur ruim onder de vier jaar te houden, zodat er toch kan worden bezuinigd op de studiefinanciering. Voor mbo'ers op het hbo wil de coalitie de lengte van de studiefinanciering laten afhangen van de hbo-opleiding die ze zullen volgen. Als deze nauw aansluit op hun mbo-opleiding, zoals nu in driekwart van de gevallen, krijgen ze drie jaar studiefinanciering - net zoals Ritzen wil. Maar als de hbo-opleiding minder goed aansluit willen de regeringspartijen het beursrecht langer maken, mits de studie ook weer niet al te ver van de vooropleiding ligt. Voor havisten is in alle plannen het recht op studiefinanciering op het hbo vier jaar.

Als de hogescholen er niet in slagen de studieduur voldoende terug te dringen zullen ze volgens de coalitie zelf moeten opdraaien voor de extra uitgaven in de studiefinanciering - zoals de HBO-raad zelf ook al heeft aangeboden. Minister Ritzen heeft dit plan van de HBO-raad tot nu toe altijd afgewezen omdat hij vindt dat hogescholen te weinig machtsmiddelen hebben om studenten er toe te brengen af te zien van hun recht op studiefinanciering. In totaal moeten de kortere studiefinancieringsrechten 140 miljoen gulden opleveren, een bedrag dat door de coalitie aanvaard is. Als een groot deel daarvan wordt verhaald op de hogescholen zal dat ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs, aldus Ritzen. Het ministerie wilde vanmorgen nog niet reageren op het plan van de coalitie. Eind van de maand zal de Kamer over de plannen een besluit nemen.