Personalia

M. Visser-van Doorn (55) volgt T. Jongma-Roelants op als voorzitster van het CDA-vrouwenberaad. Officieel wordt Visser pas op de Voorjaarspartijraad in juni gekozen, maar omdat zij toch de enige kandidaat voor de functie is begint zij nu al met haar werkzaamheden. Buiten het CDA is Visser lid van de besturen van de Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en van de Stichting Max Havelaar. Binnen de partij is zij actief in de Kamerkring Dordrecht.