Onrust bij Sabena voorlopig bezworen

BRUSSEL, 10 JAN. De arbeidsonrust bij de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena is voorlopig bezworen. Onder leiding van een 'sociaal bemiddelaar' hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt voor verdere onderhandelingen over bezuinigingen.

Belangrijkste tegemoetkoming van de Sabena-directie is terug te komen op het eind vorig jaar genomen besluit alle collectieve arbeidsovereenkomsten bij de luchtvaartmaatschappij op te zeggen. Op die manier wilde de directie het herstructureringsproces bij Sabena vergemakkelijken en kostenbesparingen realiseren, onder andere door afschaffing van de loonindexering.

De eenzijdige stap van de directie lokte grote woede uit bij de vakonden, en leidde in november en december een aantal keren tot 24-uursstakingen bij Sabena. Afgesproken is nu dat de directie de lopende cao's bij de onderneming, een vijftigtal, zal respecteren. Maar er is wel een stok achter de deur: indien de nu aangekondigde onderhandelingen over herstructureringen eind maart in de ogen van de directie niet voldoende resulaat hebben opgeleverd, zullen de arbeidsovereenkomsten alsnog worden geschrapt, zo dreigt Sabena.

De aankondiging van Sabena-voorzitter Godfroid om de cao's op te zeggen, wekte ook buiten de luchtvaartmaatschappij opschudding omdat ze zou kunnen duiden op een breuk met de sociale overlegtraditie in België. De acties bij Sabena hebben overigens niet kunnen verhinderen dat de Belgische luchthaven Zaventem, thuisbasis van Sabena, volgens gisteren bekendgemaakte cijfers vorig jaar is doorgedrongen tot de Europese top vijf van belangrijkste vliegvelden.