Onderwijsvrijheid

De evidente argumenten van Piet van der Ploeg in 'Niet alle onderwijsvrijheid is welkom' (NRC Handelsblad, 3 januari), gelden niet alleen voor de vrijheid van onderwijs. Immers, 'ieders vrijheid gaat tot aan de vrijheid van een ander' is evenzeer toepasbaar op de vrijheid van godsdienst. Wie schreef ook alweer 'chisten-democratie is een contradictie'...

    • Bram de Landtsheer