NS-wachtkamers

Sedert het invallen van de koude in november zijn de radiatoren van de centrale verwarming in de wachtkamers van het station Heemstede Aerdenhout verwijderd. Aangezien ik en vele anderen op dit tochtige station tijdens het wachten op de vaak vertraagde trein richting Amsterdam of Den Haag in die wachtruimte beschutting zoek ondervind ik het ongemak van de onverwarmde ruimte als hinderlijk en ongezond. Tot vandaag verkeerde ik in de veronderstelling dat het hier een technische ingreep betreft die erop gericht is betere voorzieningen te installeren. Stilzwijgend heb ik mij daarom bij deze ingreep neergelegd en gedacht dat het hier om een klein tijdelijk ongemak gaat. Bij navraag bij de loketbeambte en de conducteur bleek mij echter tot mijn ontsteltenis en verontwaardiging dat de maatregel, te weten de verwijdering van de radiatoren, genomen is om te voorkomen dat onbehuisden de wachtkamers als schuilplaats of slaapplaats zouden kunnen gebruiken. De mentaliteit die uit een dergelijke maatregel spreekt doet het ergste voor de toekomst voor reizigers van de Spoorwegen vrezen. Vertragingen door werkzaamheden aan de lijnen, vervuilingen der interieurs, gebrek aan service door personeelsgebrek en nog veel andere ongemakken zijn soms begrijpelijk soms onnodig, hoewel meestal hinderlijk maar niet onvergeeflijk. Maar de overweging - geen verwarming in de wachtruimtes om halfbevroren onbehuisden te weren - is niet alleen boosaardig maar getuigt van een onmenselijke en puur materialistische instelling van sommige employées van de NS. Deze houding is wel degelijk onvergeeflijk.

    • Dr. G.L. Durlacher