Mens en bedrijf

Drs.J.G.M. Hegener, sinds 1957 directeur van Koninklijke Bandfabrieken te Geldrop, is per 1 januari met pensioen gegaan. Hij blijft als commissaris verbonden met de vennootschap. Hegener wordt opgevolgd door A.M.J. Sprengers die sinds 1970 aan de onderneming is verbonden.