Mens en bedrijf

Drs.K.H. Peters is per 1 januari benoemd tot directeur van alle werkmaatschappijen van Olie-Scheepvaart en van de beheermaatschappij Kerkdreef te Rotterdam.