Mens en bedrijf

Drs.D.J.M.G. baron van Slingelandt (1946), thans voorzitter van het Directiecomité Centrale Bankbedrijf en hoofd van het directoraat Internationaal is per 1 februari benoemd tot lid van de hoofddirectie van Rabobank Nederland. Hiermee wordt voorzien in de vacature die zal ontstaan doordat H. van den Broek, lid van de hoofddirectie, na een dienstverband van 40 jaar de bank per dezelfde datum zal verlaten.

Slingelandt wordt opgevolgd door R.A. Arnold, thans hoofd van het directoraat Financiële Markten.

Drs.W.J. Kolff, hoofd van het directoraat Corporate Finance, wordt plaatsvervangend voorzitter van het directiecomité.

Mr.H.W. Riedlin krijgt de leiding van het directoraat Internationaal en zal toetreden tot het directoraat Centrale Bankbedrijf.