Media Israel schenden censuur over Shin Bet

TEL AVIV, 10 JAN. De Israelische media, inclusief de staatsradio, hebben vandaag de regels van de militaire censuur geschonden door de naam te publiceren van het nieuwe hoofd van de Shin-Bet, de binnenlandse veiligheidsdienst. Het gaat om admiraal Ami Eilon. Deze 50-jarige ex-commandant van de kleine Israelische marine volgt 'kaf' op, die deze week, na nauwelijks een jaar aan het hoofd van de Shin-Bet te hebben gestaan, opstapte. 'Kaf', wiens naam nog geheim wordt gehouden, loopt grote kans door de commissie-Shamgar, die een onderzoek instelt naar de omstandigheden die de moord op premier Yitzhak Rabin mogelijk maakten, voor het falen van de Shin-Bet verantwoordelijk te worden gesteld. 'Kaf' zei gisteravond dat hij tot zijn opvolger is ingewerkt, aan het hoofd van de Shin-Bet blijft. In de Israelische pers en op de tv verschenen gisteren foto's en opnamen van 'kaf' die zo weinig verhuld waren dat zijn gezicht duidelijk herkenbaar was. De naam van 'kaf' is bij de Palestijnse veiligheidsdienst bekend en kan via Internet worden opgezocht. Desalniettemin houdt de militaire censuur de publikatie van zijn echte naam en foto om veiligheidsredenen tegen.