Lagere rentetarieven op geldmarkt

AMSTERDAM, 10 JAN. De afgelopen week zijn de geldmarkttarieven verder gedaald. De 3-maands interbancaire rente, de 'benchmark' van de geldmarkt, daalde met 6 basispunten tot 3,47 procent. Eenmaands geld bracht gisteren 3,49 procent op tegen 3,54 procent een week geleden. Hiermee is de eenmaands rente het tarief op speciale beleningen, dat DNB gisteren ongewijzigd hield op 3,4 procent, dicht genaderd. Met de kracht van de gulden wijst dit op een verlaging van de beleningsrente op korte termijn. Het vergelijkbare tarief in Duitsland, de reporente, ging vanochtend met 2 basispunten omlaag tot 3,73 procent.

De daggeldrente, het kortste geldmarkttarief, vertoonde eveneens een dalende tendens. Dit kan worden verklaard door de ruime verhoudingen op de geldmarkt. Betalingen van het Rijk, onder meer voor rente en aflossing, hebben bijgedragen aan een afname van de post 's Rijks schatkist met 714 miljoen gulden. Geldmarktverruimend werkte verder de inkrimping van de bankbiljetten in omloop met 662 miljoen. Met deze inkrimping lijkt de correctie op de toename rond het Kerstweekend grotendeels te zijn voltooid. Verder heeft, zoals vorige week reeds aangekondigd in de toelichting bij de weekstaat, deze week de definitieve afhandeling plaatsgevonden van een betaling van het Rijk aan een internationale instelling. In de weekstaat blijkt dit uit de afname van de tegoeden van niet-ingezetenen met 1,8 miljard en een min of meer even grote afname van de vorderingen in buitenlandse geldsoorten. Deze afhandeling was daarmee geldmarktneutraal. De afname van de posten 's Rijks schatkist en bankbiljetten in omloop hebben echter, tezamen met mutaties in enkele andere posten, geresulteerd in een afname van de voorschotten in rekening courant met 1,4 miljard gulden. Doordat deze bijna de gehele week onder het gemiddelde toelaatbare beroep bleven, nam de besparing op het contingent toe van 3,4 procent naar 3,7 procent. In de lopende week lijkt deze besparing te zullen afnemen. Tot dinsdag geldt een nieuwe speciale belening die 0,8 miljard gulden krapper is dan de vorige. Verder zal het Rijk maandag 7 miljard gulden uit hoofde van storting op de jongste 10-jaars staatslening ontvangen. Daartegenover staan rente- en aflossingsverplichtingen van slechts 1 miljard, zodat het Rijk voorlopig goed bij kas zit. Later in de maand volgen echter grotere betalingen, onder meer een aflossing op DTC's ter waarde van 5,0 miljard. Waarschijnlijk mede in verband hiermee heeft de Agent van Financiën zich de afgelopen week vrij actief op de geldmarkt begeven en tot dusver voor 4 miljard gulden aan nieuwe DTC's gecontracteerd, waarvoor deels op 23 januari en deels op en na 15 februari zal worden gestort.

Bron: Economisch Bureau ING Groep