Gepeperde Leugen

In zijn brief van 2 januari noemt de heer Peper, burgemeester van Rotterdam, mij een leugenaar. Dit naar aanleiding van het interview van Peter de Geef met mij in uw krant van 28 december. Dit liegt er niet om. Ik zou het feit dat hij mij tijdens de reis naar Oslo het burgemeesterschap van de te vormen 'Stadsprovincie-gemeente' Kralingen aanbood, verzonnen hebben... Klaarblijkelijk heeft de burgemeester het voorval weten te verdringen. Een andere verklaring valt niet te bedenken. Of... het moet zijn dat ik verderop in het interview een tot dan toe knap verzwegen regentengeheim onthul, namelijk dat de Lex Specialis (stadsprovincie) in strijd is met internationaal recht, en wel met art. EHLA (Europees Handvest voor Lokale Autonomie). Dit artikel schrijft bij splitsing van bijvoorbeeld een provincie raadpleging van de gehele bevolking dwingend voor. Dus niet alleen de bevolking van Rotterdam en/of de Rijnmond, maar van geheel Zuid-Holland. Dat is niet gebeurd. Exit Lex Specialis! Wat het gewraakte aanbod van het Kralings burgermeesterschap betreft - schertsend?, om mij te beproeven? - dat is wel degelijk door de heer Peper gedaan. Het aanbod is ook door anderen (per ongleuk) gehoord! Wij reisden niet alleen. In de komende Van Dale zal de uitdrukking een gepeperde leugen er dan ook vast en zeker een betekenis bijkrijgen, nl: liegen als de burgemeester van Rotterdam.

    • Fractievoorzitter Stadspartij Rotterdam
    • Mr. Manuel Kneepkens