EIB schrijft recordlening in guldens uit

AMSTERDAM, 10 JAN. De Europese Investeringsbank heeft vanmorgen een record-obligatielening van 2,5 miljard gulden aangekondigd op de Nederlandse guldenmarkt. De lening, die wordt verzorgd door ABN Amro Hoare Govett, is de grootste publieke lening die ooit door de EIB werd uitgeschreven.

Ook betekent het bedrag een record voor de guldensmarkt, staatsleningen uitgezonderd. In financiële kringen wordt de lening, die wordt genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs, gezien als een belangrijke stap in het streven marktaandeel te herwinnen op Londen, het grootste financiële centrum van Europa.

De EIB heeft, voor de financiering van investeringen in Duitsland en Oost-Europa, behoefte aan leningen in Duitse marken. Een gering technisch verschil tussen de Nederlandse en de Duitse obligatiemarkt maakte het evenwel goedkoper om te lenen in guldens, en de rentebetaling middels een ruilcontract (swap) te laten plaatsvinden in marken. ABN Amro is zelf tegenpartij bij deze swap.

De EIB-lening kon, volgens zegslieden van ABN Amro Hoare Govett vanmorgen, rekenen op goede belangstelling van de gangbare inschrijvers op guldenleningen, maar ook op interesse uit Azië en het Midden-Oosten. Het ziet er naar uit dat er op korte termijn voorlopig geen staatslening in dit segment wordt uitgeschreven. De EIB-lening, die van zowel het kredietbeoordelingsagentschap Moody's als van Standard & Poor de hoogst mogelijke AAA-kwalificatie heeft meegekregen, fungeert in feite als een 'pseudo'-staatslening. De rente die de EIB betaalt is met zes procent hetzelfde als die op de jongste tienjarige Nederlandse staatslening. Omdat de koers van de EIB-lening wel iets lager ligt, betaalt de investeringsbank 0,125 procent meer rente dan de Nederlandse staat.

Het record op de Nederlandse guldenmarkt was tot nu toe in handen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), die al eens 2 miljard gulden leende.

De obligatiemarkt is het jaar van start gegaan met een sterk verhoogde activiteit, met name in de Duitse mark, en satelliet-valuta's als de gulden. Handelaren weten dat vanmorgen desgevraagd aan de traditionele financieringsbehoefte in deze tijd van het jaar: aan de aanbodkant willen bedrijven, banken en overheden zo snel mogelijk hun financiering voor de rest van het jaar op orde hebben. Aan de vraagkant van de markt beginnen beleggers het jaar doorgaans juist met relatief veel middelen om uit te zetten. De sterk dalende rente - het rendement op de tienjarige obligatie daalde vanmorgen tot 5,91 procent - is voor bedrijven een extra impuls om van de lage rentestand gebruik te maken voor hun financiering. Onder leadmanager ABN Amro Hoare Govett zijn ING en Rabo de belangrijkste banken in het bankensyndicaat achter de EIB-lening.

Het ruilen (swappen) van rentebetalingen op dit soort leningen, zoals ditmaal de ruil van guldens naar marken, heeft steeds vaker plaats en hangt af van het benutten van minieme prijsverschillen op de internationale obligatiemarkt. Bij een rentebetalingsverschil van 0,05 procent worden dergelijke constructies lucratief. De situatie kan overigens snel wisselen: vorige week bleek het voor zowel de BNG als de Waterschapsbank lucratief om juist in Duitse marken te lenen, om vervolgens terug te swappen naar guldens.