Buitenlandse hulp voor Palestijnen

PARIJS, 10 JAN. De Palestijnse bestuursautonomie heeft gisteren op een internationale donorconferentie in Parijs voor 865 miljoen dollar (ongeveer 1,3 miljard gulden) aan financiële hulp toegezegd gekregen. De toezegging, die tien dagen voor de Palestijnse verkiezingen komt, wordt algemeen gezien als een teken van vertrouwen van de deelnemers aan het overleg in de Palestijnse leider Yasser Arafat.

Het toegezegde bedrag ging de verwachtingen te boven: tevoren was gerekend op 500 miljoen dollar. Het geld is onderdeel van een bedrag van 2,4 miljard dollar over vijf jaar, dat in 1993 door donorlanden is beloofd om het Palestijnse autonome gezag te helpen het gebied te ontwikkelen dat krachtens het in september van dat jaar ondertekende autonomie-akkoord onder zijn autoriteit kwam.

De donorlanden komen elk jaar bijeen om de globale beloften van 1993 in te vullen. De toezeggingen waren vorig jaar tot 421 miljoen dollar teruggelopen, terwijl de feitelijke uitbetalingen nòg lager uitkwamen, deels omdat de donors zich zorgen maakten over het gebrek aan controle op de besteding. De hoogte van de nieuwe toezeggingen wordt gezien als blijk van vertrouwen in het vredesproces èn in de manier waarop de Palestijnen hun gebied besturen.

Vijftig landen en internationale organisaties namen deel aan de donorconferentie. “Het was moeilijk om voor alle deelnemers een zitplaats te vinden”, aldus de Franse minister van buitenlandse zaken, Hervé de Charette. Volgens de minister was het met het oog van de Palestijnse verkiezingen “van groot belang dat de internationale gemeenschap een sterk signaal geeft dat haar vastbeslotenheid onderstreept om de vooruitgang van het Palestijnse volk te begeleiden”. (AP, AFP)