Boudewijn pleitte bij Fabiola voor abortus om haar leven te redden

BRUSSEL, 10 JAN. Wijlen koning Boudewijn van België heeft eenmaal in zijn leven een abortus voorgesteld om het leven van zijn vrouw, koningin Fabiola, te redden. Dat gebeurde in 1962 toen artsen vaststelden dat de koningin slechts een kleine kans maakte om haar zwangerschap tot een goed einde te brengen en haar eigen overlevingskansen zeer klein waren.

Die onthulling staat in een biografie over koning Boudewijn, geschreven door prins Stéphane de Lobkowicz, parlementslid voor de (liberale) PRL in de Brusselse hoofstedelijke raad, wethouder van Ukkel en een verre verwant van koning Boudewijn. Koning Boudewijn, net als koningin Fabiola zeer godvruchtig, deed in 1990 van zich spreken toen hij weigerde zijn handtekening te zetten onder een door het parlement aangenomen abortuswet. Boudewijn, die in de zomer van 1993 overleed, trad toen tijdelijk af.

Volgens het boek over Boudewijn verzette koningin Fabiola zich in 1962 zeer heftig tegen de suggestie van zwangerschapsonderbreking, ondanks haar kritieke toestand. “Daar Boudewijn het leven van Fabiola boven alles verkoos, was dit de eerste en zonder enige twijfel de laatste keer dat de koningin hem neen antwoordde”, aldus de auteur. Fabiola zou zelfs zo ver zijn gegaan te stellen dat, als men haar die oplossing opdrong, ze haar huwelijk in Rome zou laten annuleren en ze zich zou terugtrekken in een Spaans klooster.

Enkele weken later beviel konigin Fabiola van een dood kindje. Een jaar eerder, toen paus Johannes XXIII als eerste te horen kreeg dat ze in verwachting was, had ze al een miskraam gehad. Ook twee latere zwangerschappen liepen slecht af. Het koninklijk paar bleef kinderloos, een gegeven dat het imago van koning Boudewijn als le roi triste heeft versterkt.