Akzo niet erg optimistisch over 1996

ROTTERDAM, 10 JAN. Voorzitter van de raad van bestuur van het Nederlands-Zweedse chemieconcern Akzo Nobel, mr. C van Lede is niet bijster optimistisch over de gang van zaken dit jaar. Hij verwacht een geringere omzet over het eerste halfjaar van 1996, waarna de economie weer zal aantrekken en Akzo Nobel daarvan kan profiteren.

Van Lede heeft dat gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak. Zijn gedrukte verwachtingen baseert de bestuursvoorzitter op de resultaten over de laatste zes maanden van het vorig jaar. Die hebben voor een beeld gezorgd van heel 1995 dat hem niet enthousiast stemt. Van Lede noemde het afgesloten boekjaar 'geen onverdeeld succes'.

Hoewel het volgens hem een stuk beter had gekund, zal de winst over 1995 waarschijnlijk wel een nieuw record betekenen. De problemen zijn in de loop van het vorig jaar ontstaan door tegenvallende consumentenbestedingen. Daarnaast heeft Akzo voortdurend te lijden van valuta-schommelingen. Die ongunstige omrekeningen betekenden een negatieve invloed op de omzet van 1 tot 1,5 miljard gulden. Dat heeft vervolgens geresulteerd in het omlaag halen van het bedrijfsresultaat met 100 tot 150 miljoen gulden.

Niet alleen de relatief zwakke dollar speelt het chemieconcern parten. Ook de waarde van een aantal munten van lidstaten binnen de Europese Unie maken van Akzo een verhoudingsgewijs dure producent.

Het gewoonlijk sterk positief aan het resultaat bijdragende farmaceuticabedrijf Organon heeft de laatste maanden van 1995 gevoelige klappen gekregen van de gang van zaken rond de 'lichte pil'. Anticonceptiva vormen een zeer belangrijke pijler voor het bedrijf. Die nieuwste generatie pillen kwam onder druk te staan nadat onderzoekers hadden vastgesteld dat de pil een verhoogde kans op vaatproblemen geeft. Met name de Britse overheid kwam met maatregelen die bedrijven als Organon en de Duitse concurrent Schering in de problemen heeft gebracht. Later volgde ook de Duitse overheid met vergelijkbare stappen. Van Lede wees er op dat de zaken in de farma-branche tot het vierde kwartaal uitstekend liepen, daarna brak de 'pilfobie' uit.

Van Lede maakte bekend dat tussen kerst en nieuwjaar een schikking is getroffen met een aantal schuldeisers van de Spaanse textielvezelfabriek La Seda, die Akzo in 1991 van de hand deed. De nieuwe eigenaar heeft Akzo er steeds van beticht beloften niet te zijn nagekomen. De affaire is nu afgedaan, maar Akzo wil niet zeggen hoeveel dat akkoord heeft gekost.

De koersen op de Amsterdamse effectenbeurs daalden gisteren onder invloed van Van Lede's woorden. Het chemiefonds zelf verloor 4,30 gulden op 184,20 gulden en was één van de grootste verliezers. Vanochtend zakte Akzo Nobel nog eens met 1,10 gulden.