Veiligheidsraad uit opnieuw scherpe kritiek op Kroatië

NEW YORK, 9 JAN. De Veiligheidsraad van de VN heeft vannacht Kroatië opnieuw - maar in scherpere termen dan tot dusverre - gehekeld wegens schendingen van de rechten van de Servische minderheid sinds de verovering van de Krajina, midden vorig jaar.

De Veiligheidsraad kwam op verzoek van Groot-Brittannië bijeen, ondanks zware sneeuwstormen in New York die gisteren leidden tot sluiting van de meeste kantoren van de Verenigde Naties.

Kroatië werd in de verklaring verweten de terugkeer van verdreven Kroatische Serviërs naar hun woonplaatsen te blokkeren. Het doet ook te weinig om Kroaten, die zich schuldig hebben gemaakt aan schendingen van de rechten van de Serviërs, ter verantwoording te roepen, het laat na om van oorlogsmisdaden verdachte Kroaten uit te leveren voor berechting door het Haagse VN-tribunaal. Bovendien hekelt de Veiligheidsraad Kroatië omdat het wetten, die de rechten van de Servische minderheid beperken, heeft opgeschort in plaats van ze geheel te schrappen.

In december meldde VN-secretaris-generaal Boutros Boutros-Ghali in een rapport dat na de verovering van grote delen van de eenzijdig door de Kroatische Serviërs uitgeroepen 'Servische Republiek Krajina' in augustus vorig jaar dat zeker 230 Kroatische Serviërs door het Kroatische leger of andere groepen Kroaten zijn vermoord, en dat niet gevluchte Serviërs - meest bejaarden - het slachtoffer zijn geworden van brandstichting, plundering en intimidaties. Hulp aan deze Serviërs in de vorm van voedsel, medicijnen en onderdak is door de Kroaten geblokkeerd.

De Veiligheidsraad verweet Kroatië niets te doen om zes Kroaten, die door het Haagse oorlogsmisdadentribunaal in staat van beschuldiging zijn gesteld, uit te leveren. “Met afschuw” heeft de Veiligheidsraad vernomen dat een van hen zelfs een hoge functie bekleedt in het Kroatische leger: generaal Tihomir Blaskic, die in november door president Tudjman werd bevorderd, vlak nadat het Haagse tribunaal hem in staat van beschuldiging stelde. (Reuter)