Universiteit Groningen werft Duitse studenten

GRONINGEN, 9 JAN. De Groningse Universiteit heeft een lesbrief uitgebracht voor middelbare scholieren uit Noord-Duitsland om vooroordelen over en weer te verminderen en scholieren te interesseren voor de universiteit en de hogeschool in Groningen.

“Een middenweg tussen voorlichting en werving van nieuwe studenten”, zegt initiatiefnemer J. Houwers van Bureau Buitenland. De lesbrief 'Über die Grenze' is in een oplage van vierduizend exemplaren verschenen. Op verzoek van Duitse docenten uit de grensstreek is ook een Nederlandse versie gemaakt zodat ze deze bij de Nederlandse les kunnen gebruiken. Tien scholen hebben belangstelling voor de lesbrief getoond.

Het lesmateriaal begint met een hoofdstuk over vooroordelen. Dit deel is gebaseerd op de Clingendael-studie waaruit bleek dat 56 procent van de Nederlandse jongeren negatief over Duitsers denkt. De lesbrief behandelt verder het Nederlandse onderwijssysteem, werk en werkloosheid, en de noordelijke regio in 'Stad en Ommelande'.

De Groningse universiteit onderhoudt al enige jaren contacten met universiteiten in Oldenburg en Bremen. Naast inhoudelijke samenwerking en uitwisseling is er samenwerking op het gebied van voorlichting. “We willen voorkomen dat jonge mensen in de economisch sterkere gebieden als de Randstad of het Roergebied gaan studeren.”

Volgens Houwers is er geen sprake van dat de universiteit met de lesbrief studenten voor Oldenburg of Bremen probeert weg te kapen. “Het gaat in goed overleg. Bovendien hebben Duitse universiteiten met een overaanbod te maken. Zij krijgen tot een bepaald studentenaantal financiering. Extra studenten levert ze niks extra's op.” Minister Ritzen (onderwijs) wil overigens niet dat universiteiten elders in Europa studenten werven.

Het aantal Duitse studenten dat nu in Groningen studeert is volgens Houwers nog beperkt. Ze schat het aantal propaedeuse-studenten op 25. Duitse studenten kunnen snel aan het reguliere programma deelnemen. “Ze hebben het Nederlands met een cursus van een maand onder de knie.”